مدیرکل ثبت احوال از ادارات ثبت احوال شهرستان بندرگز ، ترکمن و کردکوی بازدید کرد
3881
مدیرکل ثبت احوال از ادارات ثبت احوال شهرستان بندرگز ، ترکمن و کردکوی بازدید کرد
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان : اسناد زمانی از اتقان بالایی برخوردار است که در تنظیم اسناد و سایر موضوعات با دقت و حساسیت اقدام شود

روز یک شنبه شانزدهم آبان 1400 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان از ادارات ثبت احوال شهرستان بندرگز ، ترکمن و کردکوی بازدید کرد. 

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان با حضور در ادارات ثبت احوال ( بندرگز ، ترکمن و کردکوی ) از واحد‌های مختلف آن بازدید و فرایندهای خدمت را مورد بررسی قرار داد. 

مطیع از تلاش های کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان تقدیر کرد و از آنان خواست پروژه سببی و نسبی و سایر موضوعات را با جدیت بیشتر دنبال کنند تا به سرانجام خوبی برسند.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بررسی از فرایندهای خدمت گفت: اسناد زمانی از اتقان بالایی برخوردار است که در تنظیم اسناد و سایر موضوعات با دقت و حساست اقدام شود.

گفتنی است در حاشیه بازدید ، مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی با مراجعه به دفاتر پیشخوان بندرترکمن و کردکوی ضمن بررسی فرایندهای خدمت توصیه هایی برای بهبود امور ارائه کرد. 

اداره ثبت احوال شهرستان بندرگز

اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن 

دفتر پیشخوان بندرترکمن 

اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی 

دفتر پیشخوان کردکوی 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.