مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان گرگان بازدید کرد
3838
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان گرگان بازدید کرد
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان گرگان ضمن بررسی روند خدمات ، توصیه هایی را به کارکنان ارائه نمود

روز دوشنبه بیست و ششم مهر 1400 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست ثبت احوال گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان گرگان بازدید و با کارکنان آن به گفتگو پرداخت.

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان ضمن بازدید از روند خدمات اداره ثبت احوال شهرستان گرگان توصیه هایی را برای بهبود امور ارائه کرد و با کارکنان آن به گفتگو پرداخت .

در حاشیه بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان گرگان ، مدیرکل به همراه رییس اداره حراست با مراجعه به دفاتر پیشخوان گرگان ارائه خدمات در دفاتر را مورد ارزیابی قرار داد.

دفاتر پیشخوان گرگان

 

 

 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.