تقدیر از پژوهش گران اداره کل ثبت احوال استان گلستان
3820
تقدیر از پژوهش گران اداره کل ثبت احوال استان گلستان
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان : کارکنانی که به موضوع پژوهش اهمیت می دهند،روند خدمات آنان با کیفیت تر دنبال می شود

روز شنبه هفدهم مهر 1400 در حاشیه جلسه شورای معاونین اداره کل ثبت احوال استان گلستان ، از کارشناسانی که در امر پژوهش فعال بودند، تقدیر بعمل آمد.

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان پژوهش را مهم قلمداد کرد و توصیه کرد همه کارکنان را به این امر پژوهش توصیه کرد. 

در ادامه از آقایان : محسن محسنی - محسن هزارجریبی و یاشار خواجه تقدیر شد. 

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.