رییس اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول با فرمانده انتظامی شهرستان دیدار کرد
3816
رییس اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول با فرمانده انتظامی شهرستان دیدار کرد
رییس اداره ثبت احوال شهرستان علی آباد کتول در دیدار با فرماندهی انتظامی شهرستان به همکاری فی مابین اشاره و از مساعدت مجموعه انتظامی شهرستان تشکر و قدردانی نمود.

روز شنبه دهم مهر 1400 رییس اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول با فرماندهی انتظامی شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

صفیه تازیکی رییس اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول به نقش ثبت احوال در نظام اداری کشور اشاره کرد و گفت : ثبت احوال با داشتن آمار واقعی و متقن می تواند به دستگاه های متولی امر برنامه ریزی کمک نماید.

تازیکی از حسن عنایت فرماندهی انتظامی نسبت به ثبت احوال تشکر و قدردانی کرد و گفت : تعامل و همکاری مجموعه انتظامی شهرستان به ابهامات کمک می کند.

فرماندهی انتظامی شهرستان علی آباد کتول ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مجموعه ثبت احوال اظهار داشت : نیروی انتظامی برای تسریع امور و تعامل با ثبت احوال آمادگی کامل را دارد.

در پایان مقرر شد : مکاتبات و استعلام ها ضمن دقت ، تسریع صورت گیرد.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.