دوره آموزشی تعیین تکلیف اسناد ممنوع الخدمات و مشکوک التابعه در ثبت احوال گلستان
3754
دوره آموزشی تعیین تکلیف اسناد ممنوع الخدمات و مشکوک التابعه در ثبت احوال گلستان
در راستای آگاهی بخشی و نیز ارتقای سطح دانش کارکنان واحد آموزش اداره کل ثبت احوال استان گلستان اقدام به برگزاری دوره آموزشی با موضوع طرح تعیین تکلیف اسناد ممنوع الخدمات و مشکوک التابعه کرد.

براساس هماهنگی های بعمل آمده و به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان به ویژه کارشناسان واحد حقوقی در سطح استان گلستان ، واحد آموزش اداره کل ثبت احوال استان گلستان اقدام به برگزاری دوره آموزشی تعیین تکلیف اسناد ممنوع الخدمات و مشکوک التابعه به صورت اسکایپ نمود. 

به همین منظور دوره آموزشی از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه دهم شهریور 1400 به طریق سیستم اسکایپ برگزار می گردد. 

شرکت در کلاس برای روسا و کارشناسان مورد نظر الزامی می باشد.  

برای هماهنگی بیشتر با واحد آموزش اداره کل ثبت احوال استان گلستان با شماره 32480201 الی 32480202  داخلی 1107 تماس حاصل نمایید.

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.