دیدار و گفتگو مدیرکل با کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا به مناسبت هفته دولت
3727
دیدار و گفتگو مدیرکل با کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا به مناسبت هفته دولت
به مناسبت هفته دولت و فرارسیدن روز کارمند مدیرکل ثبت احوال استان گلستان با مراجعه به اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا با کارکنان آن دیدار و گفتگو کرد

روز چهارشنبه سوم شهریور 1400 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی با کارکنان اداره ثبت احوال شهرستان آق قلا دیدار و گفتگو کرد.

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در دیدار با کارکنان اداره  ثبت احوال شهرستان آق قلا که به مناسبت هفته دولت و روز کارمند انجام شد ضمن خدا قوت و تشکر از زحمات کارکنان روز کارمند را به آنان تبریک گفت.

مطیع با تبریک روز کارمند، فرایندهای خدمت در اداره ثبت احوال آق قلا را مورد بررسی و توصیه هایی را برای بهبود عملکرد ارائه کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در حین دیدار با کارکنان ثبت احوال شهرستان آق قلا ، مشکل ارباب رجوع را مورد بررسی قرار داده و دستور رسیدگی و برطرف نمودن مشکل وی را صادر کرد.

گفتنی است مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در شهر آق قلا ، ضمن دیدار و ارائه توصیه ها ، هفته دولت و روز کارمند را به کارکنان دفاتر تبریک گفت.

بررسی مشکل ارباب رجوع از سوی مدیرکل ثبت احوال استان گلستان

دفاتر پیشخوان در شهر آق قلا

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.