جلسه ستاد سببی و نسبی اداره کل ثبت احوال استان گلستان برگزار شد
3670
جلسه ستاد سببی و نسبی اداره کل ثبت احوال استان گلستان برگزار شد
براساس برنامه سال 1400 و اهداف سازمان ثبت احوال کشور ، ستاد سببی و نسبی ثبت احوال استان گلستان با حضور مدیرکل و اعضاء تشکیل جلسه داد.

روز شنبه دوم مرداد 1400 جلسه ستاد سببی و نسبی با حضور مدیرکل و اعضاء در سالن شهید هزارجریبی برگزار شد. 

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان اظهار داشت : پروژه سببی و نسبی از برنامه ها و اهداف مهم سازمان ثبت احوال کشور می باشد.

مطیع در ادامه به موضوعات مختلف پروژه اشاره کرد و گفت: پروژه سببی و نسبی سازمان ثبت احوال به موضوع پدر ، مادر و ساختاری که در پی آن شکل می گیرد، برمی گردد و باید به صورت دقیق انجام گردد. 

وی گفت: کار باید براساس دستورالعمل ، برنامه ریزی و زمان بندی مناسب انجام شود.

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان گفت : برای اجرای پروژه سببی و نسبی باید از افراد دقیق و مطلع استفاده گردد ؛ به همین منظور تشکیل کمیته شهرستانی و آگاه نمودن آنان از اولویت های پروژه می باشد.

گفتنی است نرم افزار مربوط به پروژه سببی و نسبی توسط معاون فن آوری اطلاعات و آمارجمعیتی به صورت عملیاتی توضیح داده شد.

 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.