بازدید مدیرکل ثبت احوال از ادارات ثبت احوال شهرستان ترکمن ، بندرگز و کردکوی
3635
بازدید مدیرکل ثبت احوال از ادارات ثبت احوال شهرستان ترکمن ، بندرگز و کردکوی
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از ادارات ثبت احوال شهرستان ترکمن ، بندرگز و کردکوی ضمن بررسی از روند فرایندهای خدمت راه کارهای عملیاتی را برای رفع اشکالات احتمالی ارائه کرد.

روز چهارشنبه نهم تیر 1400 مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی از ادارات ثبت احوال شهرستان ترکمن ، بندرگز و کردکوی بازدید کرد. 

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از ادارات ثبت احوال شهرستان ترکمن ، بندرگز و کردکوی ضمن بررسی از روند فرایندهای خدمت و گفتگو با کارکنان در واحدهای مختلف اداره راه کارهای عملیاتی را برای جلوگیری از اشکالات احتمالی و ابهامات ارائه کرد. 

رییس اداره حراست و مسئول روابط عمومی در این بازدید توصیه هایی را در راستای امورات محوله ارائه کردند. 

گفتنی است در حاشیه بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان بندرگز به دفتر پیشخوان دولت مجاز به خدمات ثبت احوال مراجعه و نحوه ارائه خدمت مردم را مورد بررسی قرار داد و توصیه هایی را عنوان کرد. 

یادآور می شود کارکنان اداره ضمن تشکر و قدردانی از عنایت مدیرکل با وی به گفتگوی صمیمانه ای پرداختند. 

اداره ثبت احوال شهرستان ترکمن

اداره ثبت احوال شهرستان بندرگز 

دفتر پیشخوان دولت - بندرگز 

اداره ثبت احوال شهرستان کردکوی

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.