مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول بازدید کرد
3630
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول بازدید کرد
مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول ضمن بررسی از فرایندهای خدمت با کارکنان آن به گفتگوی صمیمانه ای پرداخت

 


روز یک شنبه ششم تیر 1400 ، مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و روابط عمومی ثبت احوال استان گلستان از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول بازدید و توصیه هایی را برای بهبود امور ارائه کرد. 

حمیدرضا مطیع مدیرکل ثبت احوال استان گلستان در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول ضمن بررسی از فرایندهای خدمت در ثبت احوال توضیحاتی را در خصوص ابهامات کارکنان ارائه کرد. 

گفتنی است در ادامه برنامه بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان علی آبادکتول، مدیرکل به همراه رییس اداره حراست و روابط عمومی با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت مجاز شهر علی آباد و فاضل آباد ؛ فرایندهای خدمت ثبت احوال در دفاتر پیشخوان را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل ثبت احوال در دفاتر پیشخوان توصیه هایی را در خصوص کارت هوشمندملی و شناسنامه ارائه کرد/ 

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.