لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
بخش راهنمای سایت ، خدمات و آموزش ها
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » راهنما و آموزش
دسته بندی ها :

گروه: تغییر نشانی و مهاجرت

ثبت تغییر نشانی در سامانه NCR

ثبت تغییر نشانی در سامانه NCR
1401/09/22
276
2

گروه: شناسنامه

پنل مدیریت پیشخوان خدمات ثبت احوال - دفاتر پیشخوان

پنل مدیریت پیشخوان خدمات ثبت احوال - دفاتر پیشخوان
1401/09/23
271
0

گروه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

بارورری و حمایت از خانواده

بارورری و حمایت از خانواده
1401/09/06
276
2

گروه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

فرزند آوری

فرزند آوری
1401/09/06
287
0

گروه: کارت هوشمند ملی

معرفی و کاربرد های کارت هوشمند ملی

معرفی و کاربرد های کارت هوشمند ملی
1401/09/06
301
5

گروه: کارت هوشمند ملی

قابلیت ها  و نحوه ثبت نام کارت هوشمند ملی

قابلیت ها و نحوه ثبت نام کارت هوشمند ملی
1401/09/06
290
15

گروه: ثبت احوال و ثبت احوال گلستان

یک سده ثبت

یک سده ثبت
1401/09/06
314
0

گروه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - ترکمن

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - ترکمن
1401/09/20
244
0

گروه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - ترکمن

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - ترکمن
1401/09/22
250
1

گروه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - ترکمن

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - ترکمن
1401/09/22
249
0

گروه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - کرمانج

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - کرمانج
1401/09/22
271
0

گروه: حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - قزلباش

اولاد وطن می کند غربت این جهان را - قزلباش
1401/09/22
254
0

گروه: سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان

شجره نامه خود را مشاهده کنید

شجره نامه خود را مشاهده کنید
1402/01/28
196
0

گروه: سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان

سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان

سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان
1402/01/28
192
1

گروه: سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان

سازمان ثبت احوال تنها مرجع تغییر نشانی

سازمان ثبت احوال تنها مرجع تغییر نشانی
1402/01/28
160
0

تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.


راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.