لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
فرم های مورد نیاز
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » میز خدمت » فرم های مورد نیاز


عنوان فرم موارد استفاده تاریخ انتشار فایل ضمیمه
درخواست صدور شناسنامه مجدد ( تعویض و المثنی ) از این فرم جهت تعویض شناسنامه های مستعمل استفاده می شود 1400/01/05 frm-1400-4572274.pdf
فرم خود اظهاری گزارش مفقودی شناسنامه فرم خود اظهاری گزارش مفقودی شناسنامه 1400/01/05 frm-1400-9420871.pdf

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.