لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
منشور اخلاقی و اداری سازمان
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » توافق نامه ها » منشور اخلاقی و اداری سازمان

منشور اخلاقی و اداری کارکنان سازمان ثبت احوال کشور  

خدا را شاکریم که توفیق خدمت در سازمانی را بر عهده ما نهاده که رسالت آن به عنوان یکی از دستگاههای حاکمیتی دفاع از مرزهای هویتی و تابعیتی، ثبت وقایع حیاتی ، تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی به منظور بهره برداری بخش های دیگر نظام و مردم می باشد.

ما مدیران و کارمندان سازمان به منظور اشاعه و اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی و  با اعتقاد به این امر که تحقق اهداف سازمان نیازمند مشارکت گروهی ، هم اندیشی ، همراهی و هم افزائی نیروی انسانی و پاسخگوئی شایسته به درخواستهای مراجعین و کسب رضایت ارباب رجوع            می باشد ، مفاد این پیمان نامه را به عنوان منشور اخلاقی و اداری سازمان سرلوحه کار و خدمات خود قرار می دهیم.

اصل برابری :

* رفتار یکسان و بدون تبعیض در شرایط مشابه برای کلیه مراجعین

* امکان دسترسی برابر به خدمات سازمان برای همه شهروندان

اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری:

* اتخاذ تصمیمات و اقدامات اداری منطبق بر قوانین و مقررات

* پایبندی به قانون و رعایت دقیق آئین نامه ها و مأموریتها

* پرهیز از هرگونه اعمال سلیقه در انجام وظایف محوله

اصل شهروند مداری (مردم مداری ) :

* ارائه خدمات بهتر به مردم و شهروندان

*متجلی ساختن عنوان ((خدمتگزار مردم )) در گفتار ، کردار و نگرشهای خود

*حفظ منافع و ترجیحات شهروندان و مصالح عمومی در تصمیم گیریها ، انجام وظایف محوله و رفتارهای اداری

*امکان دسترسی راحت تر شهروندان به خدمات سازمان

*وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار ، تلاش و جدیت در انجام مطلوب وظایف محوله

اصل احترام و اعتماد :

*بستر سازی فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع و رفتار توأم با متانت و خوشروئی

*پرهیز از تهمت ، غیبت و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف نماید.

*تلاش به منظور تضمین اطمینان ارباب رجوع در برخورداری از حقوق قانونی خود

*رعایت نظم و آراستگی فردی در محیط کار

*عدم استعمال دخانیات در محل کار

اصل شفافیت :

*امکان دسترسی ارباب رجوع به قوانین و مقررات ، دستور العملها و اطلاعات مورد نیاز

*ارائه اطلاعات لازم و مشاوره مورد نیاز جهت انجام مطلوب کار ارباب رجوع

*اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات و فرایند های انجام کار

*زمان گذاری فعالیتها و انجام آن بر اساس زمان بندی انجام شده

اصل پاسخگوئی :

*پذیرش مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود در رابطه با مردم و مراجع

*بررسی دقیق و سریع درخواست مراجعین ، ارائه پاسخ مستدل و منطبق با قوانین و مقررات به ارباب رجوع

*انتقاد پذیری ، استقبال از نظرات انتقادات و پیشنهادات سازنده مراجعین

اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی :

*عدم استفاده از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی

*بکار گرفتن اختیارات شغلی برای انجام وظایف سازمانی در جهت مصالح عمومی

*پرهیز از هرگونه مظاهر فساد اداری از قبیل پذیرش توصیه و سفارش ، دریافت هدیه و اخذ وجوه غیر قانونی

اصل تعهد و وفاداری به سازمان :

*انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان با علاقه مندی و تمام توان

*رعایت مفاد قانون ثبت احوال مبنی بر امانتداری ، راز داری و خود داری از افشای اطلاعات محرمانه اسناد هویتی

*احساس مسئولیت به حرفه و سازمان متبوع

اصل به کار گیری مهارت و تخصص :

*تلاش مستمر به منظور توانمند سازی و افزایش مهارتها و توانائی های شغلی خود

*بکارگیری تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ای خویش برای انجام بهینه فعالیت های شغلی و سازمانی

اصل رعایت وجدان کاری عامل اساسی در افزایش بهره وری :

*ایمان به کار به عنوان عبادت و نعمت الهی و رکن تعیین کننده در سرنوشت مردم و تعالی فردی و سازمانی

*رعایت اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله عدالت ، انصاف و پرهیز از مظاهر غیر اخلاقی

*استفاده مناسب و بهینه از اموال ، منابع و امکانات جهت تحقق اهداف سازمان

*اعتلای فرهنگ کار پویا و بالنده بعنوان یک منشاء سازمانی


تاریخ انتشار / بروز رسانی : 1400/01/13

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.