لوگو هدر سایت
اداره کل ثبت احوال استان گلستان
تغییر زبان به انگلیسی 1402/12/09
بیانیه توافق سطح خدمات
>> مسیر جاری : صفحه اصلی » توافق نامه ها » بیانیه توافق سطح خدمات

بدينوسيله توافق نامه سطح خدمات ثبت احوال استان گلستان به اطلاع مي رسد :


مقدمه
در این سند متقاضیان دریافت خدمت از سازمان ثبت احوال کشور (اعم از حقیقی و حقوقی) به اطلاعاتی اساسی مرتبط با مجموعه‌ی خدمات ارائه شده توسط این سازمان، قوانین مرتبط و هزینه‌های مربوطه راهنمایی می‌گردند.

هدف
ارائه خدمات هویتی مطلوب به صورت حضوری و الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به شهروندان در حداقل زمان ممکن

مسئولیت ها
ماموریت های سازمان ثبت احوال ارائه خدمات هویتی نظیر "ثبت وقایع حیاتی" ، "اتقان اسناد هویتی" و "تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور" می باشد

تعهدات سازمان ثبت احوال کشور

  •     ارائه خدمات بهینه در کمترین زمان ممکن
  •     تصحیح و رفع اشتباهات مأمورین ثبت احوال در مندرجات اسناد بدون دریافت هزینه و رسیدگی خارج از نوبت
  •     رسیدگی در هیأت های حل اختلاف ناشی از اشتباه مأمور بدون دریافت هزینه و بصورت رایگان
  •     صدور شناسنامه و کارت ملی مجدد ناشی از اشتباه مأمور بدون دریافت هزینه و بصورت رایگان
  •     حفظ محرمانگی اطلاعات خصوصی صاحبان اسناد (موضوع ماده 34 قانون ثبت احوال)
  •     پاسخگویی به استعلامات مراجع قانونی و تصدیق هویت افراد

 

تعهدات شهروندان

  •     حفظ و مراقبت کامل از اسناد و مدارک هویتی خود
  •     اطلاع رسانی در مواردی که اسناد هویتی مفقود میگردد.
  •     اعلام به موقع وقایع ولادت و فوت ظرف مهلت قانونی (موضوع ماده 15 و 20 قانون ثبت احوال )
  •     اعلام به موقع تغییر نشانی محل سکونت


مسئولیت ها
ماموریت های سازمان ثبت احوال ارائه خدمات هویتی نظیر "ثبت وقایع حیاتی" ، "اتقان اسناد هویتی" و "تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور" می باشد

خدمات و تعرفه‌ها
سازمان ثبت احوال کشور بر اساس "قوانین مربوط به خدمات ثبت احوال" مصوب سال 1363 خدمات خود را ارائه می‌کند. این خدمات (و زیرخدمات آن‌ها) به همراه تعرفه آن‌ها (به تفکیک زیرخدمت) و زمان ارائه خدمت در جدول شماره 1 قابل مشاهده هستند. قوانین و مقررات در قالب سه بخش "قانون ثبت احوال"، "آئین‌نامه‌های مرتبط" و "آراء وحدت رویه"، و به‌صورت پیوند در جدول شماره 2 آمده است.

دوره عملکرد
هزینه های خدمات هویتی بر اساس قانون بودجه سنواتی کشور از شهروندان دریافت میشود و سازمان ثبت احوال کشور در این خصوص مطابق قانون اقدام می نماید.

جدول شماره 1 – خدمات سازمان ثبت احوال ، تعرفه خدمات و متوسط زمان ارائه خدمت

خدمت هزینه ارائه خدمت (ریال) متوسط مدت زمان ارائه خدمت تعداد بار مراجعه حضوری
ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه 300/000 30 دقیقه 1
صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور 700/000 در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز 1
صدور گواهی تجرد 500/000 30 دقیقه 1
صدور گواهی فوت ایرانیان 100/000 20 دقیقه 1
صدور گواهی فوت اتباع خارجی (ثبت وفات اتباع خارجی) 300/000 30 دقیقه 1
صدور گواهی فوت اتباع خارجی (صدور گواهی وفات اتباع خارجی) 150/000
صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران (ثبت ولادت اتباع خارجی) 300/000 در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز 1
صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران (صدور گواهی ولادت اتباع خارجی) 150/000
صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی) از 300/000 تا 2/000/000 15 روز حداقل 2 بار
صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی (مشمولین بند 6 ماده 976 قانون مدنی) 1/000/000 1 ساعت 2
صدور شناسنامه فرزندان اتباع خارجی بالای 18 سال (مشمولین ماده 979و 980 قانون مدنی) 1/000/000 1 ساعت 2
صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1/000/000 پس از تکمیل مراحل در همان روز انجام میشود 4
صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه شناسنامه) 150/000 1 روز 1
صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا 3 ماه) به همراه صدور شناسنامه) 300/000 1 روز 1
صدور شناسنامه اتباع ایرانی (ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از 3 ماه و بعد آن) به همراه صدور شناسنامه) 500/000 1 روز 1
صدور شناسنامه مشمولین بند 5 ماده 976 قانون مدنی 1/000/000 در صورت تکمیل بودن مدارک 1 روز 1
رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن (درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن) 500/000 10 روز تا یک ماه حداکثر 2 بار
رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن (اجرای رأی کمیسیون تشخیص سن در اسناد) 2/000/000
تغییر نام خانوادگی (تغییر نام خانوادگی (نوبت اول)) 1/000/000 حداکثر یک هفته 2
تغییر نام خانوادگی (تغییر نام و نام خانوادگی نوبت دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه) 2/500/000 حداکثر یک هفته 2
تغییر نام خانوادگی (تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41 (فرزندان زیر 18 سال) 150/000 حداکثر یک هفته 2
تغییر نام 2/500/000 حداکثر یک هفته 2
رسیدگی به درخواست های رسیدگی از هیئت حل اختلاف 300/000 حداکثر یک هفته از تاریخ تسلیم درخواست حداکثر 2 بار
ثبت تغییر نشانی رایگان 3 دقیقه ندارد
صدور کارت هوشمند ملی (ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)) 250/000 20 روز کاری 2
صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)) 500/000
صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)) 700/000
صدور کارت هوشمند ملی (صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)) 1/000/000
صدور کارت هوشمند ملی (تعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و...) باستثناء اشتباه مأمور) 300/000
صدور کارت هوشمند ملی (فعالسازی امضاء الکترونیک) 200/000    
پاسخ به استعلام هویت (پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی) 100/000 6000 رکورد در ثانیه یک بار در صورت استعلام غیر الکترونیکی
پاسخ به استعلام هویت (تأیید گزارش مفقودی شناسنامه، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی) 100/000
پاسخ به استعلام هویت (استعلام دستی مبتنی بر فهرست‌ها و گزارش‌های خارج از چارچوب‌های تعریف شده به ازای هر شخص) 10/000
پاسخ به استعلام هویت (استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاه‌هایی نظیر شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی) 2/000
پاسخ به استعلام هویت (نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هرمورد، برای دستگاه‌هایی نظیر شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی) 8/000
پاسخ به استعلام هویت (تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال) 100/000
پاسخ به استعلام نشانی افراد بر اساس قوانین بودجه سنواتی 6000 رکورد در ثانیه 1

 

 

جدول شماره 2 - قوانین و مقررات

قانون ثبت احوال فصل (1) : کلیات
فصل (2) : اسناد و مدارک ثبت احوال
فصل (3) : ثبت ولادت
فصل (4) : ثبت وفات
فصل (5) : ازدواج و طلاق
فصل (6) : صدور شناسنامه
فصل (7)‌ : صدور کارت شناسائی ملی
فصل (8) : نام خانوادگی
فصل(9) : تعویض شناسنامه های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع
فصل(10): تهیه مقدمات اجرای قانون
فصل(11) : مقررات کیفری
آئین‌نامه‌های مرتبط آئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال
قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353
قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم ،‌منتشره در مجموعه قوانین سال 1312 مصوب 31/4/1312
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
تصویب نامه هیات وزیران –آئین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378
آراء وحدت رویه ردیف 62/1شماره 45- هـ
ردیف 62/37 شماره 401 – هـ
ردیف 63/22
ردیف 64/83
ردیف 66/13 شماره698 – هـ
ردیف 67/34 شماره 940- هـ
ردیف 63/9 هیئت عمومی
ردیف 67/45 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ردیف 69/20 هیئت عمومی
ردیف 63/23 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است
ردیف 508 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری
 

 

 

بیانیه توافق سطح خدمت وبگاه

1-تارنماي اداره کل ثبت احوال استان گلستان امکان پيگيري انتقادات پيشنهادات، شکايات و ارتباط با مسئولين را در اسرع وقت فراهم نموده است

2-در قسمت "تماس با ما" اطلاعات تماس مدير، معاونين و کليه ادارات تابعه ذکر شده است

3-به محض ثبت پيشنهاد يا انتقاد، موضوع در کوتاهترين زمان ممکن پيگيري و مطرح مي گردد

وب سايت اداره کل ثبت احوال استان گلستان بصورت تمام وقت و در هفت روز هفته در دسترس متقاضيان محترم بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فني، به مخاطبان اطلاع‌رساني خواهد شد

زمانهاي خروج از دسترس به شرح ذيل به اطلاع مي رسد :

ردیف دليل از دسترس خارج شدن بازه زماني تاريخ اعلام
       

 


تاریخ انتشار / بروز رسانی : 1399/08/14

راهنما و آموزش
تمام حقوق برای اداره کل ثبت احوال استان گلستان محفوظ میباشد.