درگذشت هم وطنان عزیز در زلزله استان کرمانشاه را تسلیت عرض می نماییمدرج مطلب بصورت ترازشده
ax