شهرستان کلاله :

کَلاله شهري است در شرق استان گلستان و مرکز شهرستان کلاله است.

اين شهر در جادهٔ گرگان به مراوه‌تپه قرار گرفته ‌است.

جمعيت اين شهر در سال 1385، برابر با 035،28 نفر بوده است.

شهر کلاله در سال 1384 خورشيدي رتبه نخست طرح پيشگيري از اعتياد را در استان گلستان بدست آورد .