گميشان :

گمش تپه يا کميش دپه يا گُميشان با بندرترکمن حدود 5،19 کيلومتر فاصله دارد.

قبلا از توابع شهرستان ترکمن بوده که در سال 1388 از شهرستان ترکمن جدا شده و «شهرستان گميشان» ناميده شد.

نام محلي اين شهر کميش دپه از واژه ترکمني کُميش‌دَفه گرفته شده و به معني «تپه نقره ا‌ي» است. البته برخي معتقدند که نام اين شهر از واژه گميش دپه گرفته شده و به معني تپه دفن است چون به گفته اين افراد در نزديکي اين شهر در گذشته مردي ثروتمند زندگي مي‌کرده که خدا را از ياد برده بود و بعدها به ‌وسيله زلزله‌ اي شديد با همه ثروتش در آنجا دفن شده‌ است. امروزه بعضي مواقع در اين تپه اشياي گرانبهايي يافت مي‌شود. البته اين تپه هم اکنون قبرستان ترکمنها است.

محمدعلي شاه قاجار قبل از مهاجرت به اودسا واقع در روسيه (در قضيه مربوط به: به توپ بستن مجلس)، مدتي در اين شهر اقامت داشته است.

محله‌ها : شيرمحمدي‌ها، قره جه‌ها خوزيني‌ها، مظفري‌ها، شيرواني‌ها، مصطفائي‌ها.