تالاب آلاگل :

تالاب آلاگل در شرق جاده آق قلا به اينچه برون واقع گرديده كه مساحت آن در زمان پر آبي به 2500 هكتار مي رسد.مختصات جغرافيايي آن 30 و 37N.و35و54 E مي باشد. آب اين تالاب همانند تالاب هاي آجي گل و آلما گل از رودخانه مرزي اترك و زهكش هاي طبيعي نهرهاي شور به نام هاي سامان و شوجه تامين ميگردد.در بعضي از محيط هاي پيراموني آن با پوشش ني وجگن و درختچه هاي گز پوشيده شده است. سطح آب آن نوسان داشته و به ميزان آب ورودي اترك بستگي دارد،اگر چه در سالهاي اخير دخالت هاي انساني از سوي دستگاه هاي مختلف با كانال كشي ها،اين اختلال را مضاعف نموده اند.

بستر تالاب را در اكثرنقاط،پوشش سبزي از جلبك،به طور يكنواخت پوشانده است اين گياهانela sp MTT  از خانواده هاي charaeeae تشخيص داده شده اند.از پلانگتون هاي تالاب نمونه برداري شده كه در اين نمونه- ها تعداد كمي از زئو پلانكتون ها تشخيص داده شده است.هر ساله در فصل مهاجرت،هزاران پرنده به اين تالاب و ديگر تالاب هاي استان مي آيند كه انواع قوها،فلامينگوها،اردك ها،پرستوهاي دريايي،چنگر،غازها،سليم- ها،كاكايي ها،باكلان،آبچيلك ها و غيره را مي توان مشاهده نمود.

بازگشت