موزه هاي تاريخ طبيعي :

موزه تاريخ طبيعي به مراكزي گفته مي شود كه از يك سو،محل ثبت و ضبط و نگهداري كليه ي اسناد و مدارك و شواهد مربوط به طبيعت و علوم طبيعي در طول تاريخ كره زمين باشد واز سوي ديگر مكاني براي انجام كليه پژوهش- هاي نظري و كابردهاي تجربي در زمينه علوم تجربي  است.اين مراكز يكي از شايسته ترين مكان هايي هستند كه ميتوانند هم در شناساندن هر چه بيشتر محيط طبيعي به جامعه، هم در نگهداري ذخاير و اسناد علمي و تجربيات بشري و حفظ اين امانت براي آ يندگان نقش اصلي و عمده اي ايفا نمايند. توجه به اين كه تا چه حد زندگي انسان به طبيعت بستگي دارد علوم طبيعي و نقش موزه هاي تاريخ طبيعي را آشكار مي سازد و به همين دليل در كشورهاي پيشرفته و بسياري از كشورهاي ديگر بر حسب سابقه و قدمتي كه در به كارگيري علم و تكنيك براي آشنايي با طبيعت و بهره برداري ازآن دارند،سالهاست موزه هاي تاريخ طبيعي تاسيس شده و هر روز بر وسعت و اهميت آن ها افزوده مي شود.

سازمان حفاظت محيط زيست در تهران و بعضي از استان هاي اين گونه مراكز را داير و يا در دست ساخت و راه- اندازي دارد.از طرفي تعدادي از مراكز دانشگاهي و موسسات،اقدام به داير نمودن اين گونه موزه ها نموده اند. در استان گلستان با توجه به موقعيت خاص خود و قرار داشتن پارك ملي گلستان دزر اين استان،ابتدا در سال 1362موزه حيات- وحش كوچكي كه در برگيرنده بعضي از گونه هاي جانوري و حشرات بوده درضلع شرقي پارك ملي گلستان (ميرزا- بايلو) راه اندازي شد كه در سال هاي اخير با توجه به علاقه اي كه مردم در بازديد از اين مجموعه نشان داده اند سطح آن افزايش يافته است.

موزه ديگري در غالب يك تاسيسات مركز تجمع بازديد كنندگان كه هم مركز اداري و هم سالن آمفي تاتر و يك موزه تاريخ طبيعي در آن پيش بيني شده،هم اكنون در ضلع غربي پارك ملي گلستان در دست ساخت است.در ساختمان مركز تحقيقات زيست محيطي استان گلستان واقع در ناهار خوران كرگان،موزه بزرگي پيش بيني شده تا نيازهاي علمي،-آموزشي و تفرجي مردم را فراهم سازد. در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و به كوشش استادان علاقه- مند،موزه جانوري در خور توجهي داير شده است .

بازگشت