دهكده هاي ييلاقي و تفريحات كوهستاني :

مناطق كوهستاني حوضه استان گلستان از نظر داشتن جنگل هاي انبوه و مراتع سرسبز و قله هاي مناسب و چشم اندازهاي بديع داراي موقعيت برتر و ويژه اي در مقايسه با ساير نواحي مي باشد .در صورت استقرار امكانات تفرجي در مراكز تعيين شده كوهستاني مي تواند براي دانش آموزان و دانشجويان و خانواده هاي علا قمند و به طور كلي توريسم از داخل و خارج از كشور مورد استفاده قرار گيرد .

گشت و گذار در مناطق كوهستاني چه به صورت اتراق در ييلا قات و يا كوه نوردي ، راه-پيمايي و غيره به طور حتم تامين كننده نيازهاي روحي و سلامتي آنهاست . دهكده هاي ييلاقي و مراكزي كه به طور خود جوش مورد توجه مردم بوده و در حال حاضر مراكز تجمع بازديد كنند گان مي باشند عبارتند از:

دهكده ييلاقي درازنو :

اين دهكده در جنوب شهرستان كرد كوي و در محدوده ملك سورم سرا ( بالا جاده) واقع شده است كه در طي قرون مورد استفاده خانوادهاي زياد از ساكنين بالا جاده و به صورت پراكنده از روستاهاي هم جوار بوده است كه با احداث جاده ، علاقمندان از شهرستان كرد كوي و گرگان حتي ساير مناطق كشور از ديدن مي نمايند.

 اين مجموعه به دليل داشتن چشم اندازهاي زيبا و مشرف به تمامي نقاط جلگه اي ،از جمله كردكوي ، گرگان ، خليج گرگان ، ميانكاله ، بندرتركمن و ساير روستاها ، طبيعت زيبا ، برخورداري از آب و هواي مناسب و نزديكي به كرد كوي ، از مناطق جالب و منحصر به فردي است كه با داير نمودن امكانات توريستي در خور منطقه ، به طور حتم يكي از بهترين مراكز جذ ب توريست در كشور خواهد شد .

دهكده ييلاقي جهان نما :‌

اين دهكده در داخل منطقه حفاظت شده جهان نما قرار دارد كه مشتاقان بسياري را در طي فصول گرم چه به صورت خانوادگي و يا گروهاي كوه نورد ، محقق را به خود جلب نموده و از اين منطقه سالهاست كه استفاده مي نمايند .

دو مركز تفرجي درازنو و جهان نما كه از نظر تردد و دسترسي در يك مسير واقع گرديده اند ، با برخورداري از طبيعت و چشم اندازهاي زيبا و جنگل هاي پهن برگ و سوزني برگ و با مشاهده جانوران وحشي و برج رادكان ، از منابع با ارزش استان بوده كه با توجه به قابليت هاي منطقه مي تواند مورد استفاده كليه ايران گردان و جهان گردان قرار گيرد .

روستاها و دهكدهاي ديگري دراستان وجود دارند كه در فصول مناسب علاقمندان از آن بهره مند مي گردند ، از جمله مي توان سياه مرز-كوه ،الستان ،خولين دره ، مايان ، افراتخته و چه جا در علي آباد ، گلي داغ در كلاله ، قلعه قافه در مينودشت ، خوش ييلاق و كوهستانهاي راميان ، در محد وده راميان – آزادشهر و اينچه برون در گنبد را نام برد .

دهكده افراتخته :

در جنوب شرقي علي آباد واقع شده است و داراي جاذ به هاي طبيعي وتوريستي بوده كه با ايجاد اندك امكانات مناسب مشتاقان زيادي را به خود جلب مي نمايد.

كوهستانهاي راميان و بعضي از نقاط كوهستاني مينودشت داراي قابليت هاي استفاده توريستي بوده كه مي بايست ضمن مطالعه و تعيين مكان هاي مناسب و ايجاد امكانات ، نيازهاي مردم گنبد كاووس، راميان،آزاد شهر ،خان ببين،گاليكش ،و كلاله را برطرف نمايد .

علاوه بر مناطق كوهستاني و ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد طبيعي، مانند ذخيره گاه هاي جنگلي سرخ دار،زربين،گل-راميان، غار و آبشار لوه و نظاير آن وجود دارد كه به بعضي از آن ها در اين مجموعه پرداخته شده است.

بهره برداري از فضاهاي كوهستاني دراستان گلستان به دليل اقليم ييلاقي و قله هاي بلند، قابل بررسي است .

ييلاقهاي گلستان همه ساله در فصول مساعد هزاران نفر از علاقمندان را به خود جذب مي نمايد.اما نبود تاسيسات و تجهيزات توريستي ، بازديد كنندگان را به استفاده از امكانات اندك كانون هاي روستايي و تعدادي از دهكده هاي ييلاقي محدود مي كند.

قله هاي استان گلستان مورد علاقه و استفاده كوه- نوردان داخلي و خارجي است.بنا بر آمار و اطلاعات موجود ،بهره برداري از فضاهاي كوهستاني بسيار اندك و محدود است ، در حالي كه قابليت فضاهاي كوهستاني بسيار وسيع و دامنه دار است.

اين دهكده در منطقه حفاظت شده جهان نما قرار دارد كه مشتاقان بسياري را در طي فصول گرم چه به صورت خانوادگي و يا گروهاي كوهنورد، به سوی خودجذب می کند.

بازگشت