آبشار لوه :

آبشار لوه در شهرستان مينودشت و در بخش گاليكش و در فاصله 14 كيلو متري غرب پارك ملي گلستان و در جنوب روستاي لوه واقع شده است .
از تقاطع راه اصلي تا آبشار نزديك به 5 كيلومتر است كه در حاضر بخش شمالي آن آسفالت وبقيه شوسه وخاكي می باشد.

مجموعه آبشارهاي لوه از چندين آبشار كوچك و بزرگ به صورت پلكاني تشكيل گرديده كه هر كدام از آن ها حوضچه هايي را تشكيل داده اند.
اطراف آبشار از درختان پهن برگ زيبايي پوشيده شده و در فصول گرم از هواي لطيف برخوردار است.
منابع آبي آبشار از چشمه سارهاي ارتفاعات جنوبي تامين مي گردد.

ارتفاع يكي از آبشارها تا 15 متر مي رسد. همجواري اين آبشار با پارك ملي گلستان كه در مسير استان گلستان به خراسان قرار گرفته، ارزش جهان گردي ويژه اي به آن بخشيده است. خاطر نشان مي سازد كه مجموعه آبشار با محيط هاي پيراموني آن مي-تواند براي استفاده هاي علمي،تحقيقاتي، آموزشي و تفرجي قرار گيرد.

بازگشت