آبشارکبودوال :

اين آبشار در 5 كيلو متري جنوب شهرستان علي آباد كتول واقع شده است آبشار كبود وال كه از چشمه هاي جنوبي تشكيل گرديده در عمق دره اي كه جنگل انبوهي آن را پوشيده واقع شده است.

آب آن زلال و شفاف بوده زمزمه حركت آب در فضاي آرام و سكوت جنگل، بهترين وسيله تسكين و آرامش انسان است . آب اين رودخانه و آبشار قابليت شرب دارد. در مسير سكوها و چادرهاي انفرادي و گروهي به تعداد كافي و مناسب نصب شده است و هم اكنون نيز در اين منطقه در تابستان به ويژه در ايام تعطيلات، علاقمندان به طبيعت را به خود جذب مي نمايد.

آبشار و رود خانه كبود وال در ايام گذشته هم بدون هيچ گونه امكانات تفرجي، مورد استفاده علاقمندان از نقاط مختلف بوده و در مجموع، در زمره بهترين نقاط تفرجي استان گلستان مي باشد.
درصورت توجه و تامين تجهيزات و تاسيسات اوليه و رعايت كامل ملاحظات زيست محيطي قادر به جلب و جذب علاقمندان بسياري از سطح كشور مي باشد.

بازگشت