شهرستان گاليکش يکي از شهرستان‌هاي استان گلستان واقع در شمال ايران است.

مرکز اين شهرستان، شهر گاليکش است.

شهرستان گاليکش سابقاً يکي از بخشهاي شهرستان مينودشت در استان گلستان بود که در سال 1389به شهرستاني مستقل ارتقاء يافت.

اين شهرستان در حد فاصل بين شهر مينودشت و کلاله در جاده ترانزيت مازندران-خراسان، در استان گلستان واقع شده است.

بخشي از پارک ملي گلستان و آبشار لوه در اين شهرستان قرار دارد. مرکز اين شهرستان شهر گاليکش است.

چهل چاي

گردشگاههاي گاليکش :

از مهمترين گردشگاههاي اين شهرستان مي‌توان به پارك ملي گلستان كه نخستين پارك ملي ايران محسوب مي‌شود اشاره كرد

اين پارك با 92 هزار هكتار از جمله پاركهاي ثبت شده بين‌المللي است و يك حيات كامل طبيعي در آن جريان داشته و همه ساله پذيراي تعداد كثيري از محققان و پژوهشگران و انديشمندان اكولوژيست و مسافرين محترم مي‌باشد .

پارک ملي گلستان

 

آبشار  لوه
جاذبه‌های گردشگری:

جنگل دهنه در فاصله ۲ کيلومتری

تيمور دره در فاصله ۱۴ کيلومتری

ديو چشمه فارسيان در فاصله ۲۱ کيلومتری

چشمه ديوانه فارسيان

درخت گردو ۷۰۰ ساله فارسيان

پير بخشی واقع در روستای فارسيان در فاصله ۲۱ کيلومتری

سيد حسن در فاصله ۳۰ کيلومتری

امام قاسم پنو در فاصله ۴۴ کيلومتری

آبشار لوه

چشمه لال

آبشار گلستان

پارک جنگلی گلستان

بابا تکيه

چشمه کلکلی