اداره ثبت احوال شهرستان علي آباد کتول

آدرس : خيابان امام خميني (ره)

کدپستي : 4941836765

شماره نمابر : 6235599 - 0173

پست الکترونيک : aliabad.cr@gmail.com

سمت نام و نام خانوادگي شماره تماس كد شهرستان
رئيس جليل گلدي امان زاده 6235599 0173
معاون صفيه تازيکي 6221002 0173
کارشناس حقوقي و سجلي صديقه سميعي 6236052 0173
کارشناس امور ثبت احوال (مسئول نمايندگي) محمد حاجيلري 6236052 0173
مسئول امور ثبت احوال سليمان نساج 6222190 0173